Stödmedlemskap

Välkommen som stödmedlem i Musikcentrum Syd!

Varje nytt medlemskap innebär att vi kan öka kvaliteten på vår verksamhet och ge ännu mer stöd till det fria musiklivet i södra Sverige. Priset för stödmedlemskap är 100 kr/år.

Stödmedlemskapet är till för dig som är aktiv i musiklivet i södra Sverige på annat sätt än som professionell musikskapare och som vill stödja Musikcentrum Syds verksamhet. Du kanske till exempel studerar musik, spelar musik på hobbynivå, eller tillhör en annan yrkesgrupp inom kultursektorn.

Som stödmedlem har du inte rösträtt i föreningen och du har inte heller rätt till individuellt stöd från oss eller marknadsföring via vår hemsida. Däremot kan du som stödmedlem ta del av utvalda delar av den interna infon på våra medlemssidor och delta i våra publika events till reducerat pris!

Har du frågor kring ditt medlemskap är du varmt välkommen att kontakta oss på: info@musikcentrumsyd.se

Till medlemssidorna →