organisation

Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande artistförmedling och sambandscentral för frilansande professionella musiker verksamma i södra Sverige. Vi förmedlar kontakter och erbjuder stöd och rådgivning både för dig som musiker och för dig som vill boka eller samarbeta med våra artister! Musikcentrum Syd är en del av Musikcentrum Riks och finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Organisationen bildades i september 2013. Medlemmarna består av yrkesverksamma musikutövare. Vi bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare. Musikcentrum Syds organisation är transparent och demokratisk. Våra medlemmar har direkt inflytande över Musikcentrum Syds verksamhet och utveckling.

Samarbeta med oss!
Musikcentrum Syd samarbetar gärna med näringslivet, föreningar, arrangörer, institutioner mfl. i både små och stora projekt. Det kan gälla programläggning av evenemang eller konsertserier för unika upplevelser, men också pedagogiska projekt, fortbildning, arrangörsutveckling eller internationalisering.

Vi är intresserade av alla samarbeten där musiken blir en del av helheten. Välkommen till oss med din idé!

Är du musikutövare eller vill stödja Musikcentrum Syd? Läs mer här!