ELISABETH JÖNSSON

ELISABETH JÖNSSON

Elisabeth Jönsson är verksam som författare, lärare, sångare och låtskrivare. Hon framför program såväl på egen hand som i samarbete med professionella musiker.

Programmen fungerar väl i både sakrala och sekulära sammanhang och riktar sig till grupper som vill få en stunds reflektion och kontemplation över vad som gör livet rikt och vad det är att vara människa idag.

Från och med april 2019 erbjuder Elisabeth i samarbete med Hans Parment, flöjt och Allan

Elisabeths kärlek till orden, musiken och intresset för olika livs- och samhällsfrågor ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens.

Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft.

2014 föddes Liv & Tanke Förlag. Boken Mer Människa - tankar om livet och den tid vi lever i, är den första i förlagets regi och gavs ut våren 2016.

Under 2019 kommer en sångsamling att ges ut.

Elisabeth är också medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Ord i Kronoberg, STIM och Sveriges Författarförbund.

Alla artister →