Våra medlemmars aktuella akter

Det är framförallt arrangörer och uppdragsgivare som kommer att läsa denna information, men även andra möjliga samarbetspartners.
Ett urval kommer att göras utifrån aktualitet, kulturpolitiska krav samt organisationens strategier och resurser.

Namn på akt, band, projekt, föreställning eller program
Kontaktperson *
Kontaktperson
Namn, Instrument/uttrycksmedel, E-postadress. (E-post visas inte på hemsidan)
Länkar
http://
http://
http://
Säljtext, högst 1000 - 1500 tecken
Djupare beskrivning och bakgrund
Geografisk marknad *
Var vill ni vara verksamma?
Målgrupp
BILAGOR *
Jag har skickat in följande bilagor till info@musikcentrumsyd.se via t.ex. WeTransfer.com eller Google Drive. (Minst en bild är obligatorisk för att vi ska kunna publicera materialet.)
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER *