ARTISTINFO

Namn på akt, band, projekt, föreställning eller program
Länkar
http://
Säljtext, högst 1000 - 1500 tecken
Klassificering *
Hur klasificerar du din akt?
Geografisk marknad
Var vill ni vara verksamma?
BILAGOR *
Jag har skickat in följande bilagor till info@musikcentrumsyd.se via t.ex. WeTransfer.com eller Google Drive. (Minst en bild är nödvändig för att vi ska kunna publicera materialet.)
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER *