- För det fria musiklivet i Södra Sverige


"Musikcentrum Syd bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar kulturpolitiskt för professionell och yrkesverksam musiker i södra Sverige. Organisationen är medlemsstyrd och en del av Musikcentrum Riks.Läs mer om Musikcentrum Syd här...

Kommande evenemang