- För det fria musiklivet i Södra Sverige"Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande artistagentur och intresseorganisation för musiker och andra musikutövare. Medlemmarna består av professionella yrkesutövare, varav många frilans. Vårt mål är att bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen i södra Sverige.

Vi är en del av Musikcentrum Riks. Musikcentrum Syd finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Läs mer om Musikcentrum Syd här...


Kommande evenemang

Följ oss på INSTAGRAM!