organisation

Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande organisation för fria professionella musiker i södra Sverige. Vi bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare.

Organisationen som bildades i september 2013, är medlemsstyrd och är en del av Musikcentrum Riks. Musikcentrum Syd finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Medlemmarna består av yrkesverksamma musikutövare. Musikcentrum Syds organisation är transparent och demokratisk. Våra medlemmar har direkt inflytande över Musikcentrum Syds verksamhet och utveckling.

Samarbeta med oss!
Musikcentrum Syd samarbetar gärna med näringslivet, föreningar, arrangörer, institutioner mfl. i både små och stora projekt. Det kan gälla programläggning av evenemang eller konsertserier för unika upplevelser, men också pedagogiska projekt, fortbildning, arrangörsutveckling eller internationalisering.

Vi är intresserade av alla samarbeten där musiken blir en del av helheten. Välkommen till oss med din idé!

Är du musikutövare eller vill stödja Musikcentrum Syd? Läs mer här!Musikcentrum Riks

Musikcentrum Riks samordnar Musikcentrum Öst, Väst och Syds förmedling och musikpolitiska arbete. Klicka på nedanstående länkar så hittar du fler än tusen av Sveriges främsta musiker i det fria musiklivet.

Musikcentrum Riks

MCV - Musikcentrum Väst

Musikcentrum Öst