Back to All Events

Konferensen Musik och samhälle VII


En årlig konferens om Musik och samhälle. Konferensen är ett samarbete mellan ABF och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet.

När: 8-9 oktober, 2015

Var: LUX, Lunds universitet i Lund

Arrangör: Konferensen är ett samarbete mellan ABF och Lunds Universitet.

Vilken roll spelar musik för enskilda människor och samhället i stort? Kritiker, musikforskare, professionella musiker och konsertarrangörer syns och hörs i massmedia. Samtidigt finns det en bred rörelse av hundratusentals människor som ägnar sig åt många former av musik i källare, musikhus, folkhögskolor, som amatörer eller professionella musiker.

Vår ambition är att samla forskare och praktiker för att diskutera musikens roll i samhället och därmed skapa en arena för gränsöverskridande samtal. För sjunde året i rad arrangerar vi därför konferensen Musik och samhälle. 

Årets tema är ”Musik och kunskap”. Även i år skall temat uppfattas i bred mening. Det kan handla om hur musik skapar kunskap, eller om hur kunskap om musik fungerar, eller... 

För att anmäla dig måste du gå in på följande länk. Här finns även mer information om konferensen:

Mer info och senaste program: Länk

-----------------------------------------------------------------------------

Vi är glada över att här kunna presentera årets keynote speakers:

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik och forskar om musik och lärande i relation till ny teknologi och nya medier samt om yngre barns lärande i estetiska ämnen. Hon disputerade vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Tidigare har hon arbetat som lärare på gymnasiet i musik och matematik. Cecilia Wallerstedt är verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, och inom Linnécentret för forskning om lärande och medier.

Alf Björnberg är professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, och har under flera decennier forskat om populärmusik, musikvideor och musik och medier. Hans doktorsavhandling från 1987 handlar om musiken i Melodifestivalen. På föreläsningen på vår konferens kommer han att ta sin utgångspunkt i de hundratals artiklar om musik han har skrivit för Nationalencyklopedin.

-----------------------------------------------------------------------------

Earlier Event: October 8
Var tar alla söta flickor vägen?
Later Event: October 22
Kulturen lyfter – äldreomsorgen