Starta Mej! Får stöd av Sparbanken Syds Stiftelse!

STARTA MEJ! FÅR STÖD AV SPARBANKEN SYDS STIFTELSE!

Vi är så glada att Sparbanken Syds stiftelse vill bidra till det här projektet som drar igång under hösten! Pengarna ska gå till ett pilotprojekt, men med sikte på att skapa något långsiktigt som inkluderar hela Öresundsregionen. Vi ser framför oss möten, föreläsningar och workshops med aktörer inom kreativa näringar, för utbyte av erfarenhet och kunskap, men också för nya samarbeten. Musikcentrum vill skapa starkare samarbeten i Öresundsregionen med ökade möjligheter för musiker, andra aktörer och publik.

Vi siktar in oss på tre huvudområden:
- Konstnärligt nyskapande. Mycket kreativitet finns i fria miljöer, underground-rörelser, som inte är synliga på de konventionella scenerna, men som är en stark drivkraft för nya idéer och samhällsförändring. Hur tar vi tillvara det fria konstnärskapet och bygger broar mellan olika konstnärliga miljöer? 

- Hållbar konstnärsutveckling. Vad kan vi göra för att ta tillvara etablerad erfarenhet och nybyggaranda och låta nya konstnärer möta erfarna? Hur skapar man arenor för möten?

- Startup-företagande. Kan vi lära oss av mediabranschens utveckling av kreativt företagande? Malmö har tillgång till flera arenor för innovationsföretag. 

I höst kommer vi att kunna börja i någon av dessa ändar för att skapa mer inspiration och samarbeten. Kom gärna med synpunkter på vad vi ska börja med!

Till nyhetsarkivet →