Musikcentrum Syd på Sweden Live 2019!

Luleå Kulturhus

Den 22-23 januari fanns vi på plats på Sweden Live i Luleå för att visa upp våra artister för bokare och arrangörer från hela Sverige! Precis som förra året hade vi ett tätt samarbete inom Musikcentrum Riks kring vår närvaro och presenterade ett gemensamt urval av artister under rubrikerna Barn&Unga och Festival. Här hittar du vår gemensamma digitala säljplattform Musikcetrum Selection!

Våra medarbetare på plats i Luleå:

Helena Östblom Berg (Verksamhetsledare MCV, Nationell koordinator Musikcentrum Riks):
helena@mcv.se

Lars Elf (Artistförmedlare MCV):
lars@mcv.se

Mia Ternström (Koordinator Barn och Unga MCÖ):
mia@musikcentrumost.se

Carolina Wiehe Welroos (Kommunikatör/projektledare MCS): carolina.wiehewelroos@musikcentrumsyd.se

Helena Martinsson (Ordförande Musikcentrum Riks):
hilmamusic@gmail.com

Till nyhetsarkivet →