Max Wainwright

Om

MAX WAINWRIGHT är intresserad av kaos, system, det dåliga, oplanerade händelser, musik/framförande som skulptur, slump, prassel, saker, att bygga saker, ha sönder saker.

Har undervisat elever på kandidatnivå i Kompositoriska Processer (systemkomposition, instrumentdesign, mm) vid Göteborgs Universitet.

Bakgrund:
Max är född i Uppsala 1987. Han började i rockband, men övergick till att experimenterande i datorer. Detta följdes av studier i komposition, då han skrev för kammarensembler, och sedan mer närmade sig elektronisk musik för fast elektronik (akustmatisk musik/EAM), för att sedan ägna sig nästan helt åt att spela livemusik på olika föremål och instrument. 

Bakgrund:
Folkhögskola
Gotlands Tonsättarskola, Visby, 2008-2010
Kandidat i elektronisk komposition, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 2010-2011
De Montfort University, Leicester, 2011-2012
Högskolan för Scen och Musik, Göteborg, 2012-2013
Master i elektronisk komposition, Högskolan för Scen och Musik, Göteborg, 2013-2015