Föreningsinfo

Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande organisation för fria professionella musiker i södra Sverige. Vi bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare.

Organisationen som bildades i september 2013, är medlemsstyrd och är en del av Musikcentrum Riks. Musikcentrum Syd finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Medlemmarna består av yrkesverksamma musikutövare. Musikcentrum Syds organisation är transparent och demokratisk. Våra medlemmar har direkt inflytande över Musikcentrum Syds verksamhet och utveckling.

Stadgar

Läs våra stadgar

Miljöpolicy

Här hittar du vår miljöpolicy.

Förstudien

Läs gärna förstudien som låg till grund för bildandet av organisationen Musikcentrum Syd.

MUSIKCENTRUM SYD rapport från en förstudie om behoven, förutsättningarna och möjligheterna för en centrumbildning för frilansmusiker i Skåne.

Tillbaka →