webb

Astrids bästa tips från webbworkshopen!

webbworkshop.jpg

Mitt i snöstormen den 28 februari höll vi webbworkshop hos oss på Musikcentrum Syd!

Workshopen var till för alla medlemmar som har eller funderar på att skaffa en egen hemsida och bestod av praktisk handledning och inspirationsföreläsning med verksamhetsledare Astrid Selling. Om du missade workshopen så misströsta inte. Fler tillfällen kommer anordnas framöver!

Varför tycker du att man som musiker behöver ha en egen hemsida? Räcker det inte att synas på Facebook och Youtube med sin musik?
Det finns många anledningar till att hemsidan, trots alla möjliga sociala appar, fortfarande är den viktigaste basen för ens kommunikation. Dagens sociala appar är konstruerade efter specifika koncept. Var och en har en specifik upplevelse som står i fokus. Facebook är konstruerat för att vi ska uppleva flöden och alltid se det senaste. Det är väldigt svårt att få överblick över ett företag eller en musiker på Facebook, vilket gör det nästintill omöjligt för en besökare att till exempel spåra äldre inlägg med kanske viktig information. Instagram orienterar sig runt bilder och väldigt korta filmsnuttar och Youtube är byggt för att skapa filmupplevelser. Men det är väldigt mycket mer som man som musiker vill förmedla, och ens besökare på ens sidor består av många olika grupper med olika behov.

Det finns inget som driver uppmärksamhet så bra som de sociala medierna, där Facebook förmodligen är den mest öppna, på det sätt att det är lätt att nå helt nya fans/kunder/köpare.
Men bakom behövs en central punkt, dit man kan leda besökare till exakt rätt basinformation.

Är det något särskilt man bör tänka på innan man börjar arbetet med att bygga en ny sida?
Först måste man få grepp om vilka det är man kommunicerar med. Är det bokare och arrangörer? Är det publik? Är det potentiell ny publik som inte ens vet att man finns? Är det hängivna fans? Är det kulturtjänstemän och organisationer som kan bevilja stipendier och bidrag? Eller finns det kanske till och med behov av att kommunicera med konkurrenter?
Många har ju dessutom flera olika inriktningar; performance, pedagogik, artists-in-residence, mm. Vilka olika behov har dessa olika användare när de besöker hemsidan?

Många gånger kan den här faktiskt bli själva grunden till strukturen på hemsidan, dvs hur menystrukturen ska se ut.

Vad är det viktigaste att tänka på när man formger och strukturerar sidan?
Det viktigaste är egentligen alltid besökarna. Man gör ju inte hemsidan åt sig själv. Det är inte man själv som ska hänga där och lära och läsa ny information. Det är för andra man skapar hemsidan. Det är en komplex kommunikationsväv som ska byggas och det gäller att se till alla de särskilda behov man försöker fånga in.

Men om jag skulle lista två grundprinciper blir det de här:
Först och främst informationsarkitektur. Det vill säga, strukturera informationen på sidan efter hur man upplever den eller har behov av den. Vad behöver vara på allra första sidan? Vad behöver alla veta oberoende av vem man är som besöker sidan? Och sedan arbeta sig nedåt i ett hierarkiskt tänk. Detaljerad information behöver till exempel inte ligga överst. Detta är dock lättare sagt än gjort! Man måste många gånger pröva sig fram, baserat på den kunskap man har om sina besökare. Det är guld värt att faktiskt intervjua personer som man vet kommer att använda sidan och be dom beskriva hur dom tänker när de kommer till sidan.

Den andra grundprincipen är att “göra jobbet åt användaren”. Med det menar jag att aldrig tvinga besökaren att sortera upp, kategorisera, gruppera och tolka din hemsida. Det finns undersökningar som visar att besökare ger en hemsida fyra sekunder innan de bestämmer sig för att stanna eller lämna. På fyra sekunder ska en användare göra det strukturerande jobb med hemsidan, som du själv ägnar åtskilliga timmar och dagar för att få till. Istället, gör jobbet åt användaren! Gruppera på det sätt som du vet att användaren behöver se informationen för att kunna ta ett beslut att stanna och söka vidare på sidan.

Har du några tips på hur man kan underlätta för att hålla sidan uppdaterad?
Det allra enklaste är ju att använda information på hemsidan som inte behöver uppdateras så ofta, och istället arbeta med fräscht material i sociala medier. Men det blir ofta en teori som inte håller fullt ut. Hemsidan behöver också underhållas med nya bilder, filmer och framför allt länkar till det fräscha materialet.
Ett bra sätt är att arbeta med en plattform, dvs en hemsideleverantör som har bra mallar. Om mallarna till de olika sidorna är uppbyggda med hjälp av “boxar” kan man placera dessa var man vill. Då blir det lätt att gå in på sidan och exempelvis flytta upp en box överst på startsidan, för att sen flytta ner den i strukturen igen när den inte längre är lika aktuell.

Att tänka sina boxar i kategorier som exempelvis “cd-sälj”, “kommande performance”, “genomförda performance”, “pågående projekt”, “tidigare projekt”, osv, gör det inte bara lättare för en besökare att överblicka och läsa, utan också lättare för en själv att skriva, strukturera och uppdatera sitt material.

Tillbaka →

Till nyhetsarkivet →