Söka stöd? Januari 2017

Skicka in

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i januari!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)


Projektstöd, LÄNGMANSKA KULTURFONDEN
Ansökningsperiod: 1 oktober – 15 januari

Fonden skall främja:

  • Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik

  • Naturvetenskaper – inbegripet medicin

  • Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m

  • Folkbildningsverksamhet

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr.

Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Mer info: www.langmanska.se/

Kontakt: 08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)


Turnébidrag, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 15 december - 26 januari

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Bidrag för nationella turnéer kan sökas för kostnader för främst resor och logi.

Mer info: www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
Margareta Brilioth
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Jakob Linder Eknor
Telefon: 08-519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se


Fonden Sverige - Finland
Sista ansökan: 1 februari

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Mer info: http://www.kulturfonden.net/se


Musikstipendium, STEN K JOHNSONS STIFTELSE
Ansökningsperiod: 17 januari - 14 februari

Stipendium kan sökas inom klassisk musik, jazz, visor eller musik för blåsorkester. Medel kan till exempel sökas för musikprojekt såsom en konsert, en musikaluppsättning eller en musikinspelning.Stipendier kan också sökas för forskningsprojekt, föreläsningar eller publikationer. Sökande ska ha anknytning till Skåne.

Stipendierna riktar sig företrädesvis mot projekt i tidiga faser. Exempel på kostnader är utvecklingskostnader och andra projektrelaterade kostnader såsom patentsökning, kostnader för inköp av instrument, bidrag till resor, marknadsföringskostnader, publiceringskostnader m.m. Sten K Johnsons Stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Maximalt sökbelopp är 300 000 SEK per projekt/ansökan

Mer info: www.stenkjohnsonsstiftelse.se/stipendier/

Kontakt:
info@stenkjohnsonsstiftelse.se
0735-151816 (Suzanne Richter)


Kulturstipendie, MALMÖ STAD
Sista ansökan: 15 februari

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö. Varje år skall minst åtta stipendier delas ut.

Mer info: http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Stipendier--priser/Malmo-stads-kulturstipendier.html

Kontakt:
kulturstod@malmo.se
040-344850


Byggnads kulturstipendium
Ansökningsperiod: 1 december - 1 mars

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran.

Mer info: https://www.byggnads.se/om-oss/om-oss/kulturstipendium/


Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
ansökan alltid öppen. Beslut i mars.

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3000 och cirka 30 000 kr.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00


 

Till nyhetsarkivet →