Söka Stöd? Augusti 2017

Skicka in-01 200x200.png

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i september!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

Projektbidrag, KULTURBRYGGAN
Ansökningsperiod: 14 aug. - 4 sept.

Kulturbryggan ska vara ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck inom hela kulturområdet.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=20116

Kontakt:
mikael.theorin@regeringskansliet.se
08-405 25 16

erik.hall@regeringskansliet.se
08-405 21 79

 

Fonogramstöd, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 15 aug. – 12 sept.

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel vars huvudsakliga verksamhet är professionell utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk musik kan söka bidrag. Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Produktion-och-utgivning-av-fonogram/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60

 

Samverkan med komponister - KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 22 aug. - 19 sept.

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Läs mer:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Samverkan-med-komponister/

Kontakt:
magnus.lemark@kulturradet.se
08-519 264 58

 

Utvecklingsbidrag Kultur Skåne - REGION SKÅNE
Sista ansökan 15 sept

Vi välkomnar professionella aktörer inom kultursektorn som vill testa nya konstnärliga idéer eller metoder, som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till Skånes kulturliv. Med våra utvecklingsbidrag vill vi få idéer att växa och bli del i det som gör att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med bredd och spets.

Mer info:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/utvecklingsbidrag/

 

KULTURRÅDET SÖKER KREATIVA PLATSER
Ansökningsperiod: 29 aug - 26 sept

Under 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Bidraget är en del av regeringens satsning Äga rum. Söka kan lokala partnerskap med minst tre aktörer, varav minst en ska vara verksam lokalt och minst en ska vara kulturaktör.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/For-projekten/

Kontakt:
viktoria.nguema@kulturradet.se
08-519 264 32

simon.stromberg@kulturradet.se
08-519 264 34

 

Fonden Sverige - Finland
Sista ansökan 1 oktober

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Mer info:
http://www.kulturfonden.net/se

 

Bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet, REGION SKÅNE
Ansökningsperiod: 5 sept.  – 2 okt.

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. I årets budget har 950 000 kronor avsatts för att stimulera fler kulturaktörer i Skåne att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare.

Mer info:
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-internationell-residensutveckling/

 

Projektstöd, MALMÖ STAD
Sista ansökan 2 okt.

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Mer info:
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Projektstod.html

Kontakt:
kulturstod@malmo.se
040-34 48 50

 

Turnébidrag, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 7 september – 5 oktober

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.
"Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.
Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60

Till nyhetsarkivet →