Söka stöd i augusti? Här hittar du ansökningstider!

Grafik-17.jpg

Visst är det härligt med ledighet, men nu börjar det bli dags att komma igång med höstens uppgifter! Här nedan har vi sammanställt en lista över ansökningstider för stöd som går att söka i augusti! (Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

Ystad Kommun Kulturstöd:

Ansökningsperiod: 1 aug – 1 sep 2016
Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler mm.

Mer info: http://www.ystad.se/kultur/kulturstod/

Kontakt: anne.rosengren@ystad.se
0411-57 71 40 (Anne Rosengren)

Start- Genomförandestöd Kulturbryggan:

Ansökningsperiod: 12 aug – 2 sept 2016

STARTSTÖD:
Syfte: Att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede, att stödja utvecklingen av projekt som på sikt skapar förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt
att fylla ett tomrum som andra offentliga finansiärer inte kan tillgodose.
projekt som kan få Startstöd är förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/startstod

GENOMFÖRANDESTÖD:
Syfte: Att stödja genomförande av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt
att stimulera till innovativ samverkan med andra finansiärer.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/genomforandestod

Kontakt: mikael.theorin@konstnarsnamnden.se
erik.hall@konstnarsnamnden.se
08-405 25 16 (Mikael Theorin)
08-405 21 79 (Erik Hall)

Fonogramstöd Kulturrådet:

Ansökningsperiod: 18 aug. – den 15 sep. 2016
Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel vars huvudsakliga verksamhet är professionell utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk musik kan söka bidrag.

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

Mer info: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Produktion-och-utgivning-av-fonogram/

Kontakt: jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)

Utvecklingsbidrag Kultur Skåne:

Ansökningsperiod: 22 aug – 19 sept 2016
Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka utvecklingsbidrag. 

Region Skåne beviljar utvecklingsbidrag till projekt som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.

Målen är:
-Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
-Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.
-Projekten ska också träffa en eller flera av de -kulturpolitiska prioriteringar som återfinns i Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019

Mer info: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Bidrag/Utvecklingsbidrag/

Kontakt: kultur@skane.se
040-675 37 50

Kulturrådet söker Kreativa Platser:

Ansökningsperiod: 25 aug - 22 sept
Under 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Bidraget är en del av regeringens satsning Äga rum.

Söka kan lokala partnerskap med minst tre aktörer, varav minst en ska vara verksam lokalt och minst en ska vara kulturaktör.

Mer info: http://www.kulturradet.se/Kreativa-platser/Nyheter-Aga-rum/2016/Kulturradet-soker-kreativa-platser/

Kontakt:
Viktoria Nguema, handläggare
08-519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg, handläggare
08-519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Till nyhetsarkivet →