Söka stöd i april? Här hittar du ansökningstider

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i april!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

 

Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 2 februari - 25 april

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00

 

Turnébidrag, KULTURRÅDET
28 mars - 25 april

"Bidrag för nationella turnéer avser turnéer i Sverige och kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige.

Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)

 

Fria musikgrupper, KULTURRÅDET
25 april - 23 maj

Verksamhetsbidrag eller projektbidrag kan sökas av en ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i professionella former. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Vid fördelningen bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och omfattningen på verksamheten. Det innebär att en ansökan med en mindre omfattande verksamhet också kan komma att prövas som projektbidrag. Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Fria-musikgrupper/

Kontakt:
linda.hornqvist@kulturradet.se
08-519 264 32 (Linda Hörnqvist)

 

Röstfonden
Sista ansökan 31 maj

Röstfondens uppgift är att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård och rehabilitering av människor med röststörningar. Större delen av Röstfonden utgörs av Patricia Grammings Minnesfond och Röstfonden är ett av Röstforums centrala organ.

Tillgängligt belopp beräknas uppgå till 50.000 kr.

Mer info:
http://rostforum.se/rostforum/rostfonden/

Ansökning av medel från Röstfonden skickas till:
Nämnden för Röstfonden
Att: prof. Johan Sundberg
Tal Musik Hörsel/KTH
100 44 Stockholm

Till nyhetsarkivet →