Pitcha din barn- och ungdomsproduktion!

Pitcha din barn- och ungdomsproduktion!

Nu är det dags att presentera produktioner riktade till barn och unga för Musik i Syd, danska LMA - Levende musik i Skolen, Musik i Blekinge och Scenkonst Sörmland (Deadline har passerat). Pitcha för att bli en del av deras utbud!

 

Ung Musik i Syd

Unga Musik i Syd söker produktioner, så om du har något på gång är hög tid att kontakta deras producenter för att presentera produktioner för utbud 2017/2018. De kommer processa och bestämma sitt utbud vecka 44. Så ring/maila någon av producenterna på Unga Musik i Syd! Här hittar du kontaktuppgifter.

 

Levende Musik i Skolen
Musik i Blekinge
Scenkonst Sörmland

Ansök om att vara musiker vid LMS - Levende Musik i Skolen i Danmark. För att bli skolkonsertmusiker hos LMS - Levende Musik i Skolen ska du fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär med deadline 1 november kl.12.00! Mer info och ansökningsformulär (på danska)

 

Musik i Blekinge presenterar ett utbud för Barn & Unga 2017/2018. Skicka information/material, omgående under första delen av oktober 2016, till: Christina Vermandis, producent barn & unga, christina@musikiblekinge.se

Mer information om Musik i Blekinge/Barn & Unga.

 

Scenkonst Sörmland söker produktioner inom dans, teater och musik inför läsåret HT17/VT18.  Deadline: 14 oktober 2016 (OBS: Deadline har passerat)

"Scenkonst Sörmland börjar nu arbetet med att välja och sammanställa utbudet för länets skolor och förskolor inför läsåret 17/18. Vårt uppdrag är oförändrat i den så kallade Sörmlandsmodellen, att alla 35 000 barn i Sörmland mellan 5 och 15 år (förskola till årskurs 9) får två scenkonstupplevelser per läsår. För detta uppdrag söker vi nu förslag på produktioner inom dans, teater och musik som kan turnera i länet.

Då vårt uppdrag är att vara uppsökande - är vi i första hand intresserade av föreställningar/konserter som är lätta att turnera. Ofta är gymnastiksalar med en totalyta om 9 x 12 m de lokaler som kan användas. Möjligheterna att mörklägga är på många håll begränsade, det vill säga om produktionen behöver absolut helmörkt. För åk 7 till 9 finns ofta en aula med scen. Skolorna har generellt svårt att ordna bärhjälp. Förskolor har i regel inte egna lokaler för konserter/föreställningar, de får ofta besöka närliggande skola. Scenkonst Sörmland är särskilt intresserade av produktioner som publikmässigt kan integrera 5-åringar i förskola och 6-åringar i förskoleklass med grundskolans lägre årskurser. Traditionella lokaler för dans och teater finns i begränsad omfattning och av ekonomiska och praktiska skäl finns relativt små möjligheter att arbeta med dessa i skolsammanhang."

Om ni vill meddela en lämplig produktion inför läsåret 17/18 använd då formuläret på följande länk senast den 14 oktober 2016: http://sr.artologik.net/landstingetsormland/Survey/17

Vid frågor kontakta:

Ismo Railisson, producent musik, Ismo.Railisson@dll.se

016 - 105573 eller 0764-952266

Pontus Langendorf, producent musik, Pontus.Langendorf@dll.se

016 - 105574 eller 0706 - 286688

Till nyhetsarkivet →