Måndagsmötet! – Hur gick det sen?

Måndagsmötet! på Inter Arts Center

Under oktober genomförde Musikcentrum Syd ett pilotprojekt som vi kallar för Måndagsmötet! Projektet har varit tänkt att skapa en plattform för frilansmusiker att mötas, inspireras och få en struktur på frilanslivet. Vår verksamhetsledare Petter Wickman har varit på plats under mötena som hållits på Inter Arts Center i Malmö.

Vilken var bakgrunden till att Musikcentrum Syd ville satsa på det här projektet?
- Jag som delvis frilans har själv längtat efter att få ett socialt sammanhang och rutiner som "alla andra" arbetstagare, att få processa och stämma av med andra kreativa och att finna frilanskompisar. Som musiker och kreatör så levererar vi mycket och ger output till publiken, då behöver vi också få lite input och positiv klapp på axeln av andra kolleger. Nätverk och inspiration är otroligt viktigt när man jobbar hårt som frilans. Man har ofta knappa resurser och energi och då behöver man stöttning och pepp för att nå sina mål och vidareutvecklas.

Hur har mottagandet av Måndagsmötet! varit?
- Vi har fått väldigt positiv respons! Deltagarna har ju kommit till mötena med väldigt olika förväntningar och behov, men vi tror att många ändå fått väldigt mycket ut av att ses. Första måndagen, den 3 oktober, kom till exempel en nyinflyttade slagverkare som sökte musiker och kunskap om hur branschen fungerar i Sverige, en musiker som förberedde ansökningar och internationella lanseringar inför Womex, och en gitarrduo som sökte tips om regi/scenografi-hjälp för sin produktion med en vokalist. Totalt har ett tjugotal frilansmusiker deltagit i mötena.

Vilka resultat har du sett av projektet och hur kommer Musikcentrum Syd arbeta vidare med detta framöver?
- Ett direkt resultat som vi har sett är att deltagare har fortsatt att ses och haft egna möten mellan Måndagsmötena. En musikbransch utan nya kontakter, utbyten och idéer stannar i utvecklingen. Deltagarna på mötena har varit väldigt öppna och inkluderande mot nya och gamla kollegor. Som nyinflyttad i stan blir det en väg till en smidigare etablering i branschen och nya kontaktytor.

Vad kommer att hända framöver?
- Just nu utvärderar vi projektet och tittar på hur vi kan vidareutveckla det.
Under mötena har vi experimenterat med olika strukturer. Från öppnare, lösare samtal och presentationer till snabba pitchar på 1 min per deltagare. Vi vill att deltagarna ska få redskap och inspiration till handlingskraft, produktivitet och en push framåt i sin yrkesutövning.
Musiker och bransch i andra delar av landet har också visat nyfikenhet på konceptet så det finns en chans att det kommer att sprida sig till andra platser.
Det övergripande målet är ju att det på lång sikt ska skapas nya och flera arbetstillfällen för våra deltagare. Helt enkelt en mer hållbar och yrkesverksam musikbransch!

Vill du bli medlem i Musikcentrum Syd? Läs mer här!

Till nyhetsarkivet →