Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Musikcentrum banner.jpg

Vi vill tacka alla som kom på årsmötet som hölls måndagen den 18 mars i våra lokaler i Mazettihuset!

Mötet beslutade att ge Bryndís Bragadóttir fortsatt förtroende som ordförande i föreningen. Mats Ingvarsson valde att lämna sitt styrelseuppdrag och ersattes av Mathias Landeaus och Erik Ask-Upmark. Mötet beslutade också att införa två olika avgifter för medlemskap. Det ordinarie medlemskapet får fortsatt en avgift på 250 kr/år medan avgiften för stödmedlemskap sänks till 100 kr/år.

Detta är den nya styrelsen i sin helhet:
Bryndís Bragadóttir (ordförande)
Mathias Landeaus, Thor Ahlgren, Anne Marte Eggen, Hedda Heiskanen, Simon Lussi, Sara Thuresson, Erik Ask-Upmark (ledamöter).

Till revisor utsågs:
Peter Bjuhr (revisor), Inge Pettersson (revisorssuppleant).

Till valberedning utsågs:
Roland Gottlow (sammankallande), Sousou Cissoko och Malte Zeeberg.

Ett fullständigt protokoll från mötet publiceras här inom kort!

Till nyhetsarkivet →