ERBJUDANDE: GIM MUSIKRESOR

HITTA POTENTIAL OCH NYA MÖJLIGA VÄGAR GENOM MUSIKEN!
Du som musiker upplever troligen att musik, såväl när du spelar som när du lyssnar, öppnar för närvaro, fördjupar upplevelser och skapar nya förhållningssätt till både världen omkring dig och världen inom dig. Med GIM-musikresor går du via musiken för att hitta potential och möjliga nya väger.

OM GIM: The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) är en psykoterapi- och självutvecklingsmetod som bygger på musiklyssande och samtal. GIM utvecklades av Helen Bonny i USA i början av 1970-talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symboldrama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder i lätt förändrade medvetandetillstånd. GIM-terapeutens uppgift är att följa klienten, stödja, härbärgera och fungera som en länk till den yttre verkligheten. Efter musikupplevelsen, som varar ca 20-40 minuter, följer bildskapande och en verbal bearbetning.
(Text hämtad från Margareta Wärja, www.expressivearts.se)

LITE OM MIG: Jag har en master (MA) i musikterapi från Aalborg Universitet (2009) och har 15 års erfarenhet av att använda musik i kommunikationsrehabilitering, interaktion och i konstnärligt uttryck. Jag är elev på den skandinaviska GIM-utbildningen under ledning av Margareta Wärja (SE), Lars Ole Bonde (DK) och Svein Fuglestad (NO) där kontinuerlig uppgradering och handledning är integrerat.

PRAKTISKT: GIM-musikresan äger rum i en ljudanpassad lokal i centrala Malmö under sena eftermiddagar, kvällar och helger enligt överenskommelse. En session tar cirka 1,5-2 timmar.
KONTAKT:  kirsti(at)madeofsound.se// 0738131440

UNDER MIN UTBILDNING TILL GIM-TERAPEUT ERBJUDER JAG KOSTNADSFRI GUIDED IMAGERY & MUSIC (GIM) MUSIKRESOR TILL MUSIKCENTRUM SYDS MEDLEMMAR!

LÄS MER HÄR:
http://www.madeofsound.se/about/gim/

GIM musikresor.jpg