Upprop för det fria musiklivet - Malmö Stad

tisdagen den 1 december 2015

Till: Malmö Stads Kulturnämnd För kännedom: Tjänstemän

Uppropet som PDF

Vad är det fria musiklivet?

Till det fria musiklivet brukar räknas de delar av musiklivet som återfinns utanför musik- och

kulturinstitutionerna. I det fria musiklivet ryms en stor professionell verksamhet, men aktörerna saknar som regel tillsvidareanställning. Enligt uppgift når den offentligt stödda delen av det fria musiklivet ungefär lika mycket publik som institutionerna gör tillsammans, ca 3 miljoner människor (siffran gäller för hela landet). Värt att notera är dock att en stor del av det professionella fria musiklivet drivs av ideella krafter. 

Det fria musiklivet är idag en stor arbetsmarknad och ett musikekologiskt system med artister och musiker, komponister, arrangörer, producenter och distributörer. Och i detta ekosystem av offentligt stödd musik, ingår förstås också musikinstitutionerna dvs. länsmusikorganisationer, konserthus och kulturhus på olika sätt. Ett försök att beskriva detta ekosystem kan vara såhär:

1.     Musiker tar examen från Musikhögskolan eller har gått ut musiklinje på någon folkhögskola.

2.     Får de första spelningarna på den lokala puben.

3.     Musikern har börjat bygga sig ett namn och en publik och får en spelning av jazzföreningen i staden.

4.     Turné i regionen som leder till turné i Sverige och en festivalsommar. Nu börjar spelningar på institutionerna komma in.

5.     Internationell karriär väntar.

För att hålla igång det musikekologiska systemet är de fria musiklivet en viktig aktör, inte minst arrangörerna. Det fria musiklivet utgör på många sätt basen i hela musiklivet. Det är där som grunderna läggs till en möjlighet att få en karriär som musiker, och utan dem hoppar man över ett led i utvecklingen. Den svenska musikpolitiken är idag huvudsakligen formad utifrån en västeuropeisk, äldre kulturtradition. Kulturpolitiken ska ge människor bättre möjligheter att uppleva musikalisk mångfald. Därför är det viktigt att det fria musiklivet ges möjlighet att utvecklas på samma villkor som institutionsmusiken. Därför anser vi att det är av största vikt att politiken gör en genomlysning av det fria musiklivet och frågar sig, vilka resurser det fria musiklivet ska ha, för att på bästa sätt kunna vara den bas i musiklivet vi anser oss vara.

Fria musiklivet vill:

>> Ha en offentlig och tillgänglig lokal i Malmö Stad lämplig för 100 personer och flexibel för konstnärlig fördjupning, konserter och repetition. Lokalen ska vara en demokratisk mötesplats där uttryck, intryck och idéer ska få utvecklas.

>> Att det fria musiklivet bör få utökade resurser från Malmö Stad.

>> Ha en dialog med politiker.

Vi som skriver under uppropet:

Musikcentrum Syd

Mix Musik, Malmö

Jazz i Malmö, Malmö

Musikerförbundet avd Syd

Jazz i Syd, Kristianstad

MoKS Södra

FRIM Syd

Underground, Lund

Havtorn Records, Malmö

Bullret Jazzklubb, Malmö

Kammarmusikklubben Krinolin, Malmö

Kopasetic Productions, Lund

Baobabfestivalen, Malmö

Ventus, Malmö

C-Y contemporary, Malmö

Classic Lounge, Malmö

Malmö Folkmusikförening, Malmö

Jens Persson, musiker, Malmö 

Peter Nilsson, trumslagare, Malmö

Kristoffer Rostedt, Frilansmusiker/Bullret Jazzklubb

Sofia härdig ordförande FRIM Syd

Kontaktpersoner

Petter Wickman, Musikcentrum Syd eller Eva Omagbemi, Mix Musik