Status, finansiering, webben.

Status | Styrelsen för Musikcentrum Syd har nu börjar mobilisera och har en hel del att diskutera och strukturera. Vi har nu fått ett organisationsnummer från Skatteverket! Vidare ska vi teckna ett bankkonto till organisationen så du kan ansöka om medlemskap och betala din medlemsavgift. Med mycket mer... 250 000:- | Från Region Skåne: "Musikcentrum Syd har ansökt om bidrag för att etablera och utveckla verksamheten under 2013 och 2014. Kulturnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2013 ett bidrag om 250 000 kronor till uppbyggnaden av verksamheten." Mer info

350 000:- | Etableringen och långsiktiga finansieringen av Musikcentrum Syd behöver offentliga medel. Just nu inväntar vi ett besked/beslut om anslag från Statens Musikverk för etableringen och uppbyggnaden av organisationen. Sökt belopp: 350 000:-. Vi tittar även på hur finansieringen från Kulturrådet skall kunna sökas. Jörgen och Petter från styrelsen var på möte 29 oktober i Stockholm hos Kulturrådet tillsammans med de andra Musikentrumbildningarna Öst, Riks och Väst.

IMG_6316

Hemsida, Facebook, Twitter | Målet är att uppdatera denna hemsida/blogg med färsk info om organisationen och arbetet etc... Vi jobbar vidare på det. MEN missa inte att vi uppdaterar ofta våra informationskanaler på Facebook och Twitter!

Sprid ordet om Musikcentrum Syd!

Petter Wickman, styrelseledamot