Statens musikverk & Musik Sverige

Statens musikverk: Intryk från APAP och ISPA Statens musikverk är en relativt ny myndighet som jobbar kring bl.a. musiklivet i Sverige och Svensk musik i utlandet. Dom har precis varit i New York City på branschmässan APAP, Association of Performing Arts Presenters och nätverksträffen ISPA. ISPA som kommer organiseras i Skåne och Malmö 2015.

Läs mer om Statens Musikverk och deras intryck: Här

Musik Sverige: Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011 -

"Onsdagen den 30 januari 2013 presenterar Tillväxtverket och Musiksverige rapporten ”Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011”, en kartläggning av musikbranschens ekonomiska utveckling på den inhemska marknaden såväl som på exportsidan."

Läs mer om Musik Sverige och rapporten: Här