Riksårsmöte i Göteborg

Petter och Sven är på väg till årsmöte med Musikcentrum Riks i Göteborg. Knyta kontakter, byta idéer, informera om vårt arbete och få inblick i hur organisationen fungerar är vad som står på agendan. Förhoppningen och målet är ju att ett kommande Musikcentrum Syd redan från starten ska ingå i riksorganisationen, så det är viktigt med goda relationer. I slutändan är det genom Musikcentrum Riks som bidragen från Kulturrådet fördelas så det är en väldigt viktig organisation.

20130520-111231.jpg