Reflektion - Kulturstrategi 2014-2020?

Idag, fredagen den 22 mars, har jag varit på Kulturstrategi 2014-2020 på Debaser i Malmö. Det är Malmö Stad som har en ambition att genom dialog och samtal med kulturlivet skapa en kulturstrategi för perioden 2014 - 2020. Det är idag vanligt, som ett led i samverkansmodellen, att just föra ett samtal och diskussion med kulturlivet om vart prioriteringar och satsningar ska göras inom kulturen. Det vara en stor uppslutning och en hel del representanter från musiklivet. Tyvärr kanske inte en representativ del av Malmös totala och kokande musikliv. Vi blev indelade i grupper. Jag var med i grupp 8 där vi genom frågeställningar samtalade om förutsättningarna, behov med mer i Malmös kulturliv. Vi hade ett positiv och konstruktivt samtal men många skratt!

Jag försökte lyfta det frimusiklivet. Vi hade olika uppfattningar av institutionernas roll och syfte i utvecklingen av kultur- och konstlivet. Många intressanta diskussioner och olika synvinklar hade vi i gruppen.

Att besöka seminarier och samtal med kulturetablissemanget är viktigt tror jag personligen. Nätverka och knyta personliga kontakter med olika aktörer. Att ett eventuellt Musikcentrum Syd tar ett ödmjukt utrymme i samhället och är aktivt att skapa samarbeten och bättre förutsättningar för det fria musik- och kulturlivet.

Jag tror det finns potential och ett behov att bilda en organisation, ett Musikcentrum Syd. Mångfalden att det finns olika aktörer/organisationer i kulturlivet är viktigt tror jag. Då få vi en mer naturlig dynamik och varierat kulturliv. Vill understycka att bevakningen och ett aktivt deltagande i samtalet kring kulturlivet är en del av vad ett en organisation skulle kunna göra. Det finns mycket intressanta och viktiga delar som ett Musikcentrum Syd bör ha som fokus.

Håller du med mig? Vad tycker du? Kommentera nedan...

Mer info om Malmö Stads kulturstrategiarbete: Här

Trevlig helg!

Petter Wickman, med sin personliga reflektion