Referensgruppsmöten

Nu har vi rullat igång referensgruppsmöten med olika frilansmusiker. Referensgruppsmötena kommer att dokumenteras skriftligt (anteckningar etc.). De som medverkar i mötena gör det i egenskap av frilansmusiker som är intresserade av MCS. Mötena genomförs våren 2013 och är genomförs utifrån 4 olika teman eller huvudrubriker.

Möte 1: MCS som professionellt nätverk – fysiska mötesplatser, nätverksträffar etc.

Möte 2: MCS och jobben – arbetsförmedlande och arbetsskapande insatser,initiativ och idéer

Möte 3: MCS och medlemmarna – vad tjänar man på att vara medlem?, service och fortbildning

Möte 4: MCS och omvärlden – kulturpolitiskt arbete, organisatoriskt nätverk

Har du en bra idé, kommentar eller synpunkt kring dessa teman ovan? Eller vill närvara på mötena som återstår under april/maj. Tveka inte att maila oss: musikcentrumsyd@gmail.com