Över 22 st programförslag har kommit in!

Vi är överlyckliga och överväldiga över den fina respons och intresse av att ge programförslag till Malmö Stadsbiblioteks höstprogram 2013, med temat Ljus och Mörker, via förstudien Musikcentrum Syds förmedlande test. Över 22st programförslag har kommit in! Bra jobbat! En intressant genrespridning och spännande idérikedom. Nu börjar den svåra urvalsprocessen där det ska väljas ut ett antal program som senare ges som förslag till Malmö Stadsbibliotek. Vi planerar att boka in ett möte med dom för att personligen presentera förslaget.

Glad Påsk!