"Ökat fokus på kulturskaparnas villkor" - Kulturrådet fördelar upp till 26 miljoner kronor till Centrumbildningar under 2013

Kulturrådet ger Musikcentrum Riks (dvs Musikcentrum Öst och Väst) 3 275 000 kronor för verksamhetsåret 2013. Kulturrådets definition av centrumbildning:

"Centrumbildningar är intresse-, och förmedlingsorganisationer för fria professionella utövare inom olika konstområden. Förmedling av uppdrag kan ske genom direktförmedling av egeninitierade projekt och nätverk. En annan väg är att söka upp arrangörer och presumtiva uppdragsgivare direkt. Förmedlingen sker till stor del via organisationernas webbplatser men även via mässor, seminarier, festivaler, utställningar och dylikt."

Kulturrådet har precis publicerat sin fördelning för 2013 till 13 centrumbildningar (2st nya centrumbildningar) inom olika konstformer. Mer info: Här