#musikråd13 - Musiklivet 2023

Petter Wickman var, onsdagen 22 maj, i Göteborg och samtalade/diskuterade hur musiklivet ser ut idag 2013 och hur branschen vill att musiklivet ska se ut 2023. Nyckelpersoner i branschen var på plats på Brew House i Göteborg för en intensiv- och konstruktiv arbetsdag bl.a. Kulturdepartementet, Kulturrådet, Statens Musikverk, Region Skåne, Musikcentrumbildningarna, Musikerförbundet, Svensk Jazz, RFoD, Kontaktnätet mfl. Bästa ordförande för Musikcentrum Riks Malin Oest ledde dagen som moderator. IMG_4723Den mycket viktiga dagen arrangerades av Statens Musikverk, Musikcentrum Riks, MAIS (MusikArrangörer I Samverkan)

Från Statens Musikverkets twitter: "Malin Oest får deltagarna att lova att skippa floskler och klagosånger. Framåtsyftande diskussioner är det som gäller i dag. #musikråd13"

 

Läs diskussionerna på Twitter här: #musikråd13

IMG_4724

År 2023 kommer vi med stor sannolikhet se en förändring av musiklivet i Sverige. Vi får gemensamt jobba för det. Att vi gemensamt kan styra mot en vision och målbild. Samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt tror jag mycket på. Kan försöka återkomma om ett förändringsarbete som skett kring försäljningen av Norsk Lax som Musiklivet i Sverige kanske kan studera. På mötet lyftes Danmark och Norge som mycket intressanta exempel på hur man har samarbetat och utvecklat hela musiklivet.

Petter Wickman