Musikcentrum Syd - en ny organisation

Måndagen den 9 september hade vi ett konstituerande möte och bildade organisationen Musikcentrum Syd (MCS). En styrelsen, valberedning, revisorer är tillsatta. Vi har även skickat in en ansökan om att få ett organisationsnummer till Skatteverket. När MCS fått ett konto hos en bank så kan man bli medlem i organisationen. 100:- är medlemsavgifter för dig som är fri yrkesverksam musikutövare, vare sig musikutövandet sker på- hel eller deltid. Vi kommer även nu söka om ekonomiskt stöd på olika håll. Läs gärna förstudien som ligger till grund för bildandet av organisationen MCS. Se dokument nedan. Läs/ladda gärna ner dessa dokument

Protokoll bildande möte och Stadgar.MCS

Stadgar Musikcentrum Syd

MUSIKCENTRUM SYD rapport från en förstudie om behoven, förutsättningarna och möjligheterna för en centrumbildning för frilansmusiker i Skåne.