Möte i Göteborg med Musikcentrum Riks

Vi har blivit inbjudna till ett möte med Musikcentrum Riks i Göteborg 12 mars. Musikcentrum Riks är en relativt ny organisation och är en slags paraplyorganisation för Musikcentrum Öst och Musikcentrum Väst. Riksorganisationen får ett årligt verksamhetsstöd/anslag från Kulturrådet på 3 275 000kr som fördelas mellan Öst och Väst men som också används till gemensamma satsningar så som till exempel internationella projekt. Om och när organisationen Musikcentrum Syd bildas så är ambitionen att denna kommer vara en naturlig del av Musikcentrum Riks och ingå i detta nätverk och samarbete.

"Musikcentrum Riks samordnar Musikcentrum Öst och Musikcentrum Västs förmedling och musikpolitiska arbete." Källa: musikcentrumriks.se

Mer info: musikcentrumriks.se

Kulturrådets anslag till centrumbildningar verksamhetsåret 2012. Beviljade bidrag, belopp i kronor Centrum för dramatik, 750 000 Centrum för fotografi, 1 145 000 Danscentrum, 3 515 000 Föreningen FilmCentrum, 2 930 000 Författarcentrum Riks, 4 120 000 Illustratörcentrum, 1 333 000 Konstnärscentrum, 1 990 000 Manegen, 200 000 Musikcentrum Riks, 3 275 000 Seriefrämjandet, 300 000 Stiftelsen Konsthantverkscentrum, 2 345 000 Teatercentrum, 2 910 000 Översättarcentrum, 1 075 000

Mer info: Kulturrådet