Kulturkraft?! Kompetensutveckling.

På måndag 19 januari 2015 ska Musikcentrum Syd diskutera ett eventuellt framtida kompetensutvecklingsprojekt eller verksamhet, en uppföljning av Kulturkraft Syd. Gick du på några aktiviteter som KulturKraft Syd organiserade? Vad var bra vad kan bli bättre från ett musikerperspektiv? Maila dina tankar till info@musikcentrumsyd.se eller kontakta oss via Sociala medier.

Har ni några tanker kring dessa frågeställningar som vi har fått i förhand:

-          Hur ser det ut idag, nästan ett år efter det att KulturKraft Syd avslutades? Finns det ett behov av en regional branschövergripande plattform?

-          Om ja, hur kan det fortsatta arbetet mot en sådan plattform bedrivas?

-          Finns det behov av stödinsatser för att arbetet ska komma till stånd? I så fall vad?/vilka?

-          Finns det ett behov av en nationell branschövergripande kompetensutvecklingsstruktur?

-          Om ja, hur ska arbetet mot en nationell struktur organiseras, t.ex. i relation till det eventuella regionala arbetet.

//Petter Wickman