Kulturdebatt tisdagen den 17 juni kl.19.00 på Inkonst i Malmö

EttMusikliv_logga

Kulturpolitisk debatt om det fria musiklivet

När? tisdagen den 17 juni kl.19.00, öppet för allmänheten och frientré.

Var? Inkonst i Malmö

Arrangör: Mix Musik, Inkonst, Musikcentrm Syd, mfl...

Det är kanske i år vi kan få svar på några frågor, supervalåret 2014. Mix Musik undrar varför 90% av bidragen inom musiksektorn går till institutioner och 10% till det fria musiklivet samtidigt som 50% av publiken går på andra konserter än de som institutionerna erbjuder. Mer om detta kan du läsa i uppropet Ett musikliv för alla! Flera Riksförbund ställer sig bakom uppropet och det gör även Mix Musik.

Nu vill vi känna Malmös musikliv på pulsen och tillsammans försöka komma fram till hur vi vill att det ska se ut. Alla är välkomna, musiker, arrangörer, utbildare, musikälskare och inte minst politiker. Rebecka Eriksson från Briza Maxima AB kommer agera moderator och hålla samtalet igång samt se till att debatten inte går över styr. Så här ser kvällen ut: Eftersom vi vill att så många som möjligt ska komma till tals har vi delat upp debatten på tre paneler.

1. musikerpanel – Pär Moberg saxofonist, Stella Scott operasångerska, Maggi Olin pianist.

2. arrangörspanel – Magnus Thuvesson – ordförande i Svensk Jazz, Petter Wickman – producent Backafestivalen, Eva Granstedt fd ordförande Kammarmusikförbundet.

3. politikerpanel – Yngve Pettersson MP – ordförande region Skånes Kulturnämnd, Camilla Backman FI, Marcelo Arce Castillo S - 1e vice ordf Malmö Kulturnämnd, Peter Österlin M - 2e vice ordförande Malmö Kulturnämnd

Välkommen!