Göteborg & Stockholm

Göteborg >> Nu har Sven och Petter varit på Musikcentrum Riks årsmöte i Göteborg. Ett möte med många positiva intryck. Att få möta och snacka med musiker och Musikcentrums representanter, höra diskussionerna om vad som planeras att göras framöver är inspirerande. Vilken kraft samarbeten kan ha. Vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar som väntar, och som idag är en del av en frilansmusikers vardag. Petter kommer återvända till Göteborg på onsdag 22 maj och närvara på ett konstruktivt samtal/workshop om Svenskt musikliv. Där utvalda representanter från hela Sverige är inbjudna med utgångspunkt från detta tema:

SVENSKT MUSIKLIV 2023 Hur mår svenskt musikliv 2013 och hur vill vi att det ska se ut om 10 år?

Stockholm >> Tisdagen den 11 juni kommer Petter (som vi tidigare bloggat om) närvara på ett möte med Musikcentrumbildningarna på Kulturrådet i Stockholm för att diskutera och samtala om framtiden. Petter har även en avsikt att boka in ytterligare möte med med branschfolk för att samtal om ett framtida Musikcentrum Syd.