Enkät till fria musiklivet i Malmö - lokalisering!

Några aktörer/utövare har startat en process och vill analysera och konkretisera behovet av lokaler för musiklivet i Malmö Stad. Vi vill jobba fram visionerna kring vad vi tillsammans söker för lokalisering för det fria och professionella musiklivet i Malmö.

Vi har valt att exkludera studieförbund i denna del av analysen och vill fokusera på vad det professionella musiklivets utövare, musiker och aktörer söker. Målet att vi ska jobba fram ett material framöver och presentera för Malmö Stad och andra relevanta samhällsfunktioner.

En av Musikcentrum Syd roll i denna process är att göra denna enkät för att samla in olika perspektiv och skapa en väl förankrad och relevant behovsanalys.

Musikcentrum Syd organiserar professionella och yrkesverksamma musikutövare i södra Sverige. Ansök om medlemskap HÄR

Tack för att du tar dig tid att svar på denna enkät!

Kontakt: Petter Wickman, verksamhetsledare Musikcentrum Syd info@musikcentrumsyd.se

Deadline är framskjuten! Vi kommer sammanställa enkätinformationen framöver. 

Information om dig som svarar
Jag är främst *
Inom vilket område/genre du huvudsakligen just nu kategoriserar dig inom. Varför svara på detta? För att vi vill ringa in behoven i de olika delarna av musiklivet i Malmö Stad.
Lokalen
Konstnärligt fokus *
Konstnärligt fokus
Analys kring din konstnärliga verksamhet
Jag behöver en bättre rep/övningslokal
Arbetsmiljön i nuvarande lokal är bristfällig Tex. ljudisolering/ventilation etc
Nuvarande lokal är otrygg och har säkerhetsbrister
Min konstnärliga kvalité skulle radikalt höjas i bättre avsedda lokaler
Jag vill samarbeta mer med andra konstformer än musik
Administrativt fokus *
Administrativt fokus
Analys kring din administrativa verksamhet
Jag behöver bredda mitt kontaktnät
Jag skulle behöva en lokal där jag kan möta/träffa andra kulturarbetare
Jag behöver en administrativ plats för att ringa, jobba med dator
Jag behöver enskilda lokaler för fokuserade och viktiga möten
Jag behöver dela ett skrivbord/kontorsplats med andra
Jag behöver en egen kontorslokal
Jag söker erfarenhetsbyte med mina kolleger
Jag skulle behöva administrativ hjälp, Projektledning, bokning, ekonomi, konceptutveckling m.m.
Publik fokus *
Publik fokus
Malmö behöver flera offentliga scener
Nuvarande scener i Malmö är inte lämpliga för min verksamhet
Det skulle behövas genren specifika scener
Om tillgängligheten till nuvarande scener skulle öka skulle mina nya konstnärliga idéer och projekt kunna utvecklas
Övrigt
Vilken typ av mobiltelefon har du? *
Andelen musikutövare med teknisk hjälpmedel. Hur många av oss professionella har en smartphone? Vi vill redan nu vill diskutera lösningar/administration.