Dags för ansökan till WOMEX

Ansökan till WOMEX 2013 Cardiff, Wales23 – 27 oktober: 
 Årets ansökningsperiod har nu öppnats och intresserade artister och musikgrupper har fram till den 12 april på sig att komma in med ansökningar. Ansökningar skall, i likhet med de senaste åren, lämnas via SonicBid.En exakt beskrivning över ansökningsförfarandet finns på WOMEX www.womex.com/realwomex/main.phpid_headings=239&id_realwomex=15.
För dagen är det inte klart om och i så fall under vilka former Sweden@WOMEX kommer att kunna arrangera ytterligare showcase utanför de av WOMEX anvisade officiella showcasen. Info om detta kommer senare i vår. En förutsättning för att kunna medverka i sådana särskilda showcase utanför det officiella programmet är dock att man först har sökt om ett showcase hos WOMEX. För alla frågor ni kan tänkas ha i anslutning till detta ombeds ni vända er till Hans Hjort på info@fearmusic.se.
Ni ombeds också vara uppmärksamma på de varningar som WOMEX gått ut med ang katalogerbjudanden från Fair Guide och liknande företag. Flera svenska företag har, i likhet med tidigare år redan fått erbjudanden om marknadsföringstjänster från Fair Guide. Svara inte på dessa erbjudanden, det är meningslösa tjänster till mycket stora kostnader över flera år framåt. För mer info sewww.womex.com/realwomex/constructdata/unfairguide.html.