Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd

Vår relation och dialog med Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd i Malmö/Skåne utvecklas och erfarenheter, utbyten och kunskap utbyts. Vi har varit på flera möten med olika representanter. Ett möte där centrumbildningarna i syd blev inbjudna - Filmcentrum, Danscentrum och Teatercentrum mfl. Ett mycket konstruktiv möte där vårt informationsutbyte och samarbetet kommer att utvecklas framöver. Vi har även blivit inbjuden till ett möte i Ystad där vi informerade om förstudien och centrumbildningar. Det var ett givande möte med många nya kontakter. Mötet arrangerades av Arbetsförmedlingen och kulturfolk och konstnärer från Ystad Österlen var inbjudna till att delta.

Är du inskriver på Arbetsförmedlingen? Varför? ...Arbetsförmedlingen är en myndighet och för att skrivas in som arbetssökande hos dom behöver man bl.a. 3 års erfarenhet och yrkesverksamhet, examen på en högskola m.m. Hur ser du rollen som ett Musikcentrum Syd kan ha i relation till Arbetsförmedling? Får du hjälp av Arbetsförmedlingen?

Mer info: Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd