Arbetet | Styrelsen

Arbetet | Nu är arbetet igång med den nya organisationen MCS - Musikcentrum Syd. Vi har ett organisationsnummer och snart ett bankkonto. Styrelsen har raskt satt fart på arbetet och diskuterat hur vi lägger upp arbetet framöver. Vi, MCS, kommer att söka medlemskap hos Musikcentrum Riks, som samlar Musikcentrum Öst och Väst, under våren 2014. Vi följer redan nu deras arbete och utveckling och ser mycket fram emot spännande och viktiga samarbeten framöver. Mer info: musikcentrumriks.se

Vårt mål är att du ska kunna ansöka om medlemskap senast från januari 2014. Vi håller på att kolla på de bästa lösningarna för att administrera medlemmar och information. Håll till godo!

Styrelsen | Styrelsen för MSC har en bra sammansättning av kompetenta frilansmusiker från Regionen. Vi diskuterar just nu bland annat: budget för 2014, aktiviteter, profilering, lansering, med mera...

Från vänster | Sven Midgren, Hedda Heiskanen, Petter Wickman, Olof Löfgren, Bryndís Bragadóttir, Jörgen Hellgren

Hemsida