Ansök om medlemskap i Musikcentrum Syd

 

Medlem – 100:- för 2014 - För professionella och yrkesverksamma musikutövare. Skicka in din ansökan  så bedömer vi detta. Begreppen och rammarna för detta medlemskap utvecklas ständigt. Vi bedömer och sätter kvalité, aktivitet- och erfarenheter i branschen högt.

Stödmedlem – du vill stötta det fria musiklivet, utövarna och Musikcentrum Syd.

Steg 1 av 3 –   fyll i detta formulär

Personnummer (ååmmdd-xxxx)
Förnamn & efternamn
Adress
Postadress
E-Post
Telefon
Mobil
Hemsida & länkar
Din musikprofil, utbildning & yrke
Verksamhet & projekt
F-skatt (ja/nej)
Övrigt
Medlemskategori
Medlemsinformation

Steg 2 av 3 – Ansökan bereds nu av styrelsen för MCS och beslut om beviljad ansökan skickas via mail till dig med instruktioner om inbetalning av medlemsavgift och eventuell serviceavgift. Detta kan ta uppåt flera veckor.
Steg 3 av 3 – När din inbetalning är noterad hos MCS är du medlem i organisationen!

Vid frågor maila oss på ansokan@musikcentrumsyd.se eller kontakta styrelsen, för kontaktuppgifter se Kontakt.