Simon Lussi

FÄRGERNA

FÄRGERNA

Kontakt:
simonlussi[at]gmail.com

Hemsida:
http://www.bullerochbreja.se/fargerna

Medverkande:
Simon Lussi – gitarr, hantdrum
Eva Ekengren – skådespelare, sång
Olivia Longo – dansare

Färgerna är en humorfylld musik- dans- teaterföreställning för de allra yngsta som aktiverar sinnen och tar upp frågor kring kommunikation, språk, identitet, tolerans och lika värde.

FÄRGERNA är en ordlös föreställning för de allra yngsta som handlar om och att kommunicera med varandra och att uttrycka sig. I föreställningen försöker figurerna på olika sätt hitta något gemensamt och de måste samarbeta för att tillsammans skapa ett sätt att förstå varandra. Genom röst, musik och rörelser trevar de sig fram och till slut händer det något fantastiskt. De har skapat ett gemensamt språk.

Länkar:
Presstext
 

 

Alla artister →

TONSÄTT FÖRSKOLAN

TONSÄTT FÖRSKOLAN

Tonsätt Förskolan är ett musikprojekt som helt och hållet bygger på barnens fantasi och idéer och uppmuntrar till kreativitet, språk  utveckling och rörelse. Tonsätt Förskolan går ut på att, genom nyskapande tankesätt, skapa musik tillsammans med barn i förskolan. Genom improvisation och lekfullhet är barnen huvudpersoner och skapar alldeles egna låtar tillsammans med Simon. Det är barnen som bestämmer!

Besök 1: En sång om dig.

Simon besöker förskolans olika avdelningar i cirka 20 min/avdelning och går runt med sin gitarr och skapar små låtar om, och tillsammans med barnen. Allt de gör, säger och hittar på blir till musik! Både rörelser, språk och ljud. Det är barnen som är huvudpersonerna. Besöket avslutas med en gemensam dans där barnen hittar på motoriska och rytmiska rörelser till musiken. Ingen föreställning är den andra lik.

Besökt 2: Skapa en låt – Musiksamling

Simon kommer tillbaka för ett lite längre besök där de skriver en låt tillsammans med både rörelser och text. Här är barnen med och bestämmer allt ifrån  text och tonart till hastighet på låten. De pratar om vad musik är och träffar bland annat en utomjording som ALDRIG har hört musik!

Som avslutning spelar de in den nyskrivna låten och lyssnar på den tillsammans. Förskolan får låten och texten så att de kan sjunga den tillsammans även när Simon inte är där.
Här kan låten handla om ett speciellt tema som förskolan eller regionen vill jobba med.

“Annorlunda koncept som verkligen lockade barn att sjunga. Barnen blev sedda av Simon hela tiden.”

– Avdelning Nalle Puh, Espedalens förskola

Alla artister →