Elisabeth Jönsson

FAMNA LIVET

FAMNA LIVET

En musikföreställning om konsten att vara människa i prestationssamhället. I ord och toner med Elisabeth Jönsson, Hans Parment och Allan Rogers.

Att stå upp för sig själv och för människan i ett samhälle där så mycket ska vägas och mätas. Går det att lyssna till sig själv och stå upp för andra värden när yta, prestation, effektivitet och rationalitet står så högt på agendan? Finns det andra vägar att gå för ett rikare liv som ger sammanhang, livskvalitet och kraft att göra skillnad?

Frågorna är bärande ledstjärnor för Famna livet - Om konsten att vara människa i prestationssamhället, ett kombinerat författar- och musikprogram som bygger på innehåll ur boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i (Elisabeth Jönsson).

Progammet tar form genom texter, lyrik och musik för flöjt, piano och sång. Elisabeth, Hans, och Allan erbjuder nu en möjlighet att stanna till i vardagens brus för att bli omfamnad av ord och toner för själen. Boka en stund med oss att vara Mer Människa.

Medverkande:

Elisabeth Jönsson, författare, gymnasielärare, musiker och sedan 2010 ansvarig utgivare och redaktör för Punctum saliens (www.punctumsaliens.se). Elisabeth skriver essäer, lyrik och musik som ofta utgår från grundtankarna i hennes bok “Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i.”

Hans Parment, tonsättare, flöjtist och sedan 1988 undervisat i bland annat flöjt, komposition, animation på Växjö Kulturskola, Linneuniversitetet och Sankt Sigfrids Folkhögskola. Är aktiv i föreningen Media Artes ett forum för samtida musik och konst. Mottog Växjö Kommuns Kulturpris 2017.

Allan Rogers, lärare i musik och kulturhistoria vid Växjö katedralskola 1980-2014. Ledare för kören Blandad konfekt och körsångare.

Alla artister →

ELISABETH JÖNSSON

ELISABETH JÖNSSON

Elisabeth Jönsson är verksam som författare, lärare, sångare och låtskrivare. Hon framför program såväl på egen hand som i samarbete med professionella musiker.

Programmen fungerar väl i både sakrala och sekulära sammanhang och riktar sig till grupper som vill få en stunds reflektion och kontemplation över vad som gör livet rikt och vad det är att vara människa idag.

Från och med april 2019 erbjuder Elisabeth i samarbete med Hans Parment, flöjt och Allan Rogers piano i ord och ton programmet Famna livet – om konsten att vara människa i prestationssamhället. Programmet tar form genom texter, lyrik och musik för flöjt, piano och sång.

Elisabeths kärlek till orden, musiken och intresset för olika livs- och samhällsfrågor ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens.

Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft.

2014 föddes Liv & Tanke Förlag. Boken Mer Människa - tankar om livet och den tid vi lever i, är den första i förlagets regi och gavs ut våren 2016.

Under 2019 kommer en sångsamling att ges ut.

Elisabeth är också medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Ord i Kronoberg, STIM och Sveriges Författarförbund.

Alla artister →