Anna Fält

ANNA FÄLT

ANNA FÄLT

”Jag har aldrig hört något liknande förut” - ett uttalande man ofta hör om Anna Fält. Det är ovanligt att höra människorösten bara sjungandes. Folksångstraditionen erbjuder många uttryckssätt för det mångsidiga instrument som rösten är. Inga andra instrument är nödvändiga.

Anna Fält framför sånger ur de skandinaviska och finsk-urgiska traditionerna samt eget material i form av tonsättningar av urgamla besvärjelser, vallsånger, jojk, vaggvisor, berättelser från Finnskogarna och de nordiska landskapen.

Anna Fält (f. -84) är född, uppvuxen och utbildad i Finland och har bott och arbetat i Sverige sedan 2012. Hon är examinerad inom pop/jazz musik, folksångspedagogik samt har en master i
nordisk folkmusik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Som soloartist jobbar Anna mest inom Sverige och Finland men också i övriga Europa. Hon ger kurser och workshops, komponerar musik för olika föreställningar, tar uppdrag som programledare för Sveriges Radio samt forskar inom folkmusik.

Sagt om Anna Fält:
“Hon representerar folkmusiken på ett sätt som är både vågat och varierande, man vill bara höra mer”

“Hon är unik och modern... en magisk röst”

”Total närvaro, en mångfasetterad röst och spännande musikspektra”

Alla artister →