FÄRGERNA

FÄRGERNA

Kontakt:
simonlussi[at]gmail.com

Hemsida:
http://www.bullerochbreja.se/fargerna

Medverkande:
Simon Lussi – gitarr, hantdrum
Eva Ekengren – skådespelare, sång
Olivia Longo – dansare

Färgerna är en humorfylld musik- dans- teaterföreställning för de allra yngsta som aktiverar sinnen och tar upp frågor kring kommunikation, språk, identitet, tolerans och lika värde.

FÄRGERNA är en ordlös föreställning för de allra yngsta som handlar om och att kommunicera med varandra och att uttrycka sig. I föreställningen försöker figurerna på olika sätt hitta något gemensamt och de måste samarbeta för att tillsammans skapa ett sätt att förstå varandra. Genom röst, musik och rörelser trevar de sig fram och till slut händer det något fantastiskt. De har skapat ett gemensamt språk.

Länkar:
Presstext
 

 

Alla artister →