ELISABETH JÖNSSON

ELISABETH JÖNSSON

Elisabeth Jönsson driver sedan 2010 inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens, ett projekt för skaparglädje och själslig inspiration. Hon erbjuder olika program som innehåller egna texter i kombination med sång och musik, såväl nutida som klassisk och framträder såväl på egen hand till gitarrackompanjemang, som i samarbete med professionella musiker. Programmen fungerar väl i både sakrala och sekulära sammanhang och riktar sig till grupper som vill få en stunds reflektion och kontemplation över vad som gör livet rikt och vad det är att vara människa idag. Programmen har ingen religiös, utan snarare en humanistisk, existentiell anknytning till tillvaron.

Bakgrund:
Elisabeth är universitetsutbildad kommunikatör och legitimerad gymnasielärare med tidigare yrkesbakgrund som journalist, kommunikationsansvarig och egen företagare. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor parad med en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet och den tid vi lever i", är den första i förlagets regi och gavs ut våren 2016. Elisabeth är också medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap och Sveriges Författarförbund.

Alla artister →